Information om

KEBNELÄGRET
LITE OM PIRTTIVUOPIO

I byn Pirttivuopio anordnar Segelflygklubben Kiruna varje påsk ett vågflygläger. Så har vi gjort ända sedan 1962.
Pirttivuopio är en liten by som ligger 55 km väster om Kiruna. Fortsätter man 9 km västerut kommer man till vägens slut, byn Nikkaluokta som är ett av Sveriges kallaste ställen på vintern. Sveriges högsta fjäll, Kebnekaise, med sina 2111 m.ö.h. ligger ytterligare 20 km västerut.
På sjön Paittasjärvi plogas ett bansystem upp, med startbana, flygplansparkering och två landningsbanor. Den uppplogade ytan motsvarar ca 50 fotbollsplaner!
Under de två lägerveckorna kring påsk sker här fler starter och landningar än på Arlanda under samma tid! Oftast deltar ca 100 piloter, och ett 30-tal segelflygplan finns på plats.
Stället lämpar sig ypperligt för vågflygning, tex togs 70 diamanthöjder 1996! Fördelen med Pirttivuopio är att det bildas våg vid alla vindriktningar utom ostlig vind (som är mycket ovanligt här på våren).

Välkommen !!!

Inbjudan till Kebnelägret

Lägret är detta år 23.3.2024 – 7.4.2024

Inbudan till Kebnelägret 2024

De nya stugorna håller på att byggas och borde vara färdiga tills början av lägret, mende finns en hel del variablar ännu.  Kontakta Patrik för mera detaljer.

Observera att stugpriserna är för tillfället estimerade och kan ändras utan förvarning.

Vi plogar en bana, organiserar säkerhetstjänsten och säljer bränsle. Syrgas till segelflygplanen får du gratis.
Varje segelflygplan bör åtföljas av ett lag bestående av minst två piloter. Briefing av piloterna görs före lägret av lagledaren. Nordkalottävlingen i segelflygning pågår under lägertiden.
Radio: 123.50 MHz. Nödpack och kontrastmarkering enligt BCL-D 1.11 är obligatorisk utrustning i alla flygplan som deltar i lägret. (Se även STM-B 23C).

Priser

BetalningPris (SEK)
Anmälningsavgift500
Anmälningsavgift utan anmälan1000
Lägeravgift2800
Lägeravgift ungdom (under 25 år)1400
Hela stugan hyrning / vecka12250
Bäddplats per dygn350
Bäddplats veckohyra2450
Husvagnsplats120/dygn
Husvagnsplats veckohyra700
Bogsering, Piper Colt 43/min
Bogsering pawnee / Cessna58/min
BankuppgifterSegeflygklubben Kiruna
BIC: SWEDSESS
IBAN: SE5180000826440631427200
Deltagarna bokas in i den ordning som anmälningarna kommer oss tillhanda. Vi skickar bekräftelse på bokningen, regler för lägret mm under våren. Segelflygplan och bogserflygplan anmäls var för sig.

OBS! Plogning av parkeringen baseras på antalet anmälda flygplan.

VÄLKOMNA !
SFK Kiruna

Är det något du undrar över så maila till info(at)sfk-kiruna.se

Segelflygklubben Kiruna
c/o Patrik Isaksson
Virvelvägen 26
98145 Kiruna
Telefon: +46 70 510 4323

Bankförbindelse:
Segelflygklubben Kiruna
Sparbanken Nord
Bankgiro: 393-7976
Clr: 8264-4
Konto: 631 427 20-0
Internationellt:
IBAN: SE51 8000 0826 4406 3142 7200
Bic: SWEDSESS

Kebne läger

BRIEFING



1. INLEDNING Denna handledning är avsedd att användas för briefing av lägerdeltagare i Kebnelägret. Lagledaren i varje deltagande lag svarar för att deltagarna i laget känner till innehållet. Genomgången skall ske i god tid före avresan till lägret. Lagledaren är ansvarig för laget och dess utrustning.



2. FLYGLEDNING Segelflygledaren i Pirttivuopio har tillgång till markradio med frekvens 123.50 MHz. Segellygledarens anropssignal är “NIKKA RADIO”. Radiospråket är företrädesvis svenska, i andra hand engelska. Samtliga flygplan skall vara utrustade med radiofrekvenserna 123.50 MHz och nödfrekvensen 121.50 MHz. Lag som har egen markstation skall meddela lägerledningen, så stationen eventuellt kan användas i nödlägen.

2.1 Färdplan Innan start skall skriftlig färdplan lämnas till Segellygledaren. Färdplanen kan förlängas under flygning via radiokontakt med segelflygledaren. Segellygledaren bekräftar ändring av färdplan. OBS! 30 minuter efter det att färdplanen gått ut och flygledningen inte får kontakt med flygplanet kommer full räddningsinsats att dras igång. Det innebär bl. a. att flygräddningstjänst ARCC blir inkopplad. Naturligtvis kommer vi att skicka ut alla tillgängliga motorplan att söka.

2.2 Flygning Förare som avser starta, ställer upp sitt flygplan i startkön. Flygplanen flyttas efter hand fram så att starten alltid sker i höjd med flygledarkuren. Var noga med att ställa upp segelflygplan och bogserflygplan längs banans mittlinje.

2.3 Anmälan till segellygledare inför landning Anmälan till segelflygledare inför landning. Inför landning skall ankomst till NEDFLYGNINGSZONEN och höjden anmälas till segelflygledaren. Anmälan till segelflygledaren görs också då man ansluter till MEDVINDSLINJEN, segelplanen anmäler sig i höjd med kuren och motorflygplanen i början av medvindsdelen. Höjden skall då minst vara 250 m. Lägsta höjd vid märket är 200 m. Om anmälan på medvinden görs nära samtidigt av motor och segelflyg är det troligt att man möts vid basdelen på mötande kurs, vilket skall uppmärksammas och med ökad uppsikt. Fråga om position från det andra flygplanet. Om det är trångt på landningsbanan skall flygare inte tveka att landa på startbanan, motorlandningsbanan (om sådan finns plogad) eller vid sidan av banan. Meddela via radio dina avsikter. OBSERVERA! För SEGELFLYGPLAN gäller VÄNSTERVARV och för MOTORPLAN HÖGERVARV. LDG karta för Pirttivuopio kan laddas ner/öppnas med denna länk: LDG Karta

2.4 Landningsförfarande Flygplan som befinner sig lägst i nedflygningszon skall ovillkorligen landa först! Om det finns många segelflygplan i nedflygningszon skall avståndet mellan plan som går ut på (vänster) medvind vara ca 30 sekunder!

2.5 Sista landningstid Före flygning skall piloten informera sig om tid för “sista landning”, som anslås på flygledarkuren. Tiden för sista landning är normalt en timme innan solens nedgång. Tänk på att hålla angiven landningstid, och att alla färdplaner senast går ut vid sista landningstid.

2.6 Dåligt väder Avbryt i tid för dåligt väder och meddela andra flygare samt NIKKA RADIO om väderförsämring. Det är behagligare att komma hem, och övernatta i ett varmt rum eller varm husvagn än att landa på kalfjället.



3. RÄDDNINGSTJÄNST Om du förlorar orienteringen eller råkar i svårigheter, bör du snarast ropa upp någon station och förklara din nödsituation. Kirunatornet, på frekvens 130,15 MHz, kan på begäran ge QDM-kurs för att komma till Kiruna flygfält. Bogserflygplan som används under lägret och “NIKKA RADIO” passar frekvens 123.50 MHz.



4. FLYGTIDER Segelflygledaren noterar alla segelflygplans starter, landningar och aktuellt bogserflygplan på flygdagbesked. Efter dagens flygningar finns en kopia av flygdagbeskedet tillgängligt i telefonhusvagnen. Stör inte segelflygledaren med frågor om flygtider, då försvåras verksamheten.



5. KONTRASTMARKERING Utdrag ur bestämmelse (https://www.transportstyrelsen.se/TSFS/LFS%202007_20.pdf)
-Luftfartyg skall vid flygning över fjällområde vara målat på sådant sätt eller försett med sådana markeringar att god kontrastverkan mot omgivande terräng erhålls. Målningen eller markeringarna skall ha orange eller röd färg, dock ej mörkröd. Färgen skall helst vara fluorescerande.
-På flygplan skall lämpliga markeringar anbringas på vingarnas över- och undersidor, kroppsidorna och stjärtpartiet. Den sammanlagda ytan av markeringar får inte understiga två kvadratmeter. Motsvarande principer skall gälla för målningen för att denna skall anses ge god kontrastverkan.



6. UTELANDNING Om du tvingas till att utelanda, så är dessa tips bra för att klara sig. Avgörande är bland annat din hälsa, som beror helt på dig själv. Börja med att ta det väldigt lugnt! Tänk efter före !
– Sätt på radion för mottagning. Undvik att göra för många anrop utan resultat, batterikapaciteten är begränsad. Radion förbrukar ungefär 20 gånger mer ström vid sändning än vid mottagning. Tänk på att det oftast finns passning på nödfrekvensen 121.5 MHz.
– Lämna ej flygplanet om du inte ser bebyggelse. Avser du att lämna flygplanet för att ta dig fram till bebyggelse, kom då ihåg att lämna ett meddelande med uppgift om åt vilket håll du avser att gå, till vilken plats och vid vilken tid. Sätt fast meddelandet väl synligt på instrumentpanelen.
– Att övernatta i de svenska fjällen under den här årstiden bjuder på flera överraskningar, de flesta oangenäma. Du måste hänsynslöst använda de resurser du har. En fallskärm är kanske värd tiotusen kronor inpackad i sitt fodral, men den kan rädda liv om den används som tält eller sovsäck, även om den då blir helt förstörd. Det är inte ovanligt med temperaturer under -30 grader nattetid i området ens i april.
– En föraning till att övernatta på fjället kan du få om du en kylig kväll lämnar din behagliga husvagn eller stuga, och går ut klädd i din normala flygutrustning. Om du stannar utomhus en eller två timmar kommer du att kunna avgöra hur din utrustning fungerar. Modifiera utrustningen så att den fungerar bra.
– Ett avgörande faktum, om du skall överleva en övernattning på fjället, är om du har möjlighet att gräva ned dig i snön eller inte. Det gäller att behålla värmen som kroppen avger. Det blir aldrig kallare än ett par minusgrader nere i snön. Skillnaden i kyleffekt är stor mellan – 30° och 0°. Se till att det finns lämpligt verktyg att gräva med i flygplanet. Studera även AIP GEN 1.5.1.



7. VÄDER OCH FARLIGA VÄDERSITUATIONER Vädret i fjällen är opålitligt. Det har hänt att vackert väder med blå himmel och svag vind, på kortare tid än 2 minuter har övergått till snödrev med vindstyrkor mer än 25 m/s. Lämna aldrig ett flygplan som inte är förtöjt, inte ens för några få minuter!

7.1 Farliga vädersituationer Den farligaste och mest oberäkneliga vädersituationen, vid flygning runt Pirttivuopio, uppträder vid vind mellan S och VSV, särskilt i samband med frontpassage. Föhnluckan över Paittasjärvis södra strand kan mycket snabbt sluta sig till ett heltäckande molntäcke. Om du överaskas av detta på höjd, bör du försöka stanna kvar i stigområdet och fortsätta att stiga, för att få bättre överblick och förhoppningsvis hitta luckor i molntäcket. Tidigare, då det har inträffat att heltäckande moln har lagt sig över Paittasjärvi har flygare hittat luckor i molntäcket, dels över Torneträsk 50 km norrut och dels närmare Kiruna 50 km österut.



8. FÖRTÖJNING Alla flygplan och transportvagnar skall förtöjas med kraftiga rep. För att ytterligare minska lyftkraften på flygplanen, palla upp stjärten så att anfallsvinkeln mot vinden minskar. Förtöj i nos, stjärt, vingspetsar och gärna också mitt på vingen. RÄKNA MED STORM.



9. UTRUSTNING Vid flygning och vistelse i fjällvärlden krävs ofta annorlunda utrustning än vad du är van vid i dina hemtrakter. Klimatet skiljer sig, det är bistrare, området är glest befolkat, långt mellan bebodda hus. Du måste ta med dig mera utrustning både till flygplanet och dig själv. Utrustningsförslagen är inte heltäckande, komplettera gärna själv.

9.1 Utrustning för flygplan
– Radio och utrustning som är beskriven i AIP GEN 1.5.1 och 1.5.2 (i tillämpliga delar) är OBLIGATORISK. Öva användningen av signalspegeln.
– Reservbatterier, imrutor, sovsäck och signalfacklor. Vägfacklor brinner starkt och länge.
– Kontrastmarkering enligt punkt 5.

9.2 Personlig utrustning
– Varma underkläder kompletterade med brynja, ylleunderkläder eller fiberunderställ.
– Täckjacka och byxor, dunjacka eller täckoverall.
– Varma handskar eller vantar.
– Mössa, helst med öronlappar, det är kallare ju högre du flyger.
– Flera par strumpor och sockor. Byt till torra och rena strumpor innan du skall flyga så klarar du kylan bättre.
– Varma kängor eller stövlar. Filtkängor eller filtstövlar är varmast.
– Broddar.
– För att slippa kalla fötter, så är elsulor eller elstrumpor effektivt. Tag till ordentligt med batterikapacitet och se till att du kan nå strömbrytaren under flygning.



10. SYRGASUTRUSTNING OCH ANVÄNDNING Syrgasutrustning är ett måste vid höjdflygning. Risken för haveri är överhängande vid flygning över 4000 m på grund av syrebrist som sätter ned både den fysiska och den psykiska förmågan. För “Luftfart i förvärvssyfte” finns gällande bestämmelser för syrgasförråd och användning i BCL-D 2.6.7 och 2.7.5.
För privat flygning med motorflygplan och vid segelflygning bör följande riktlinjer tillämpas för att undvika haveri på grund av syrebrist. Tänk på att du redan vid start är 466 m över havet.
FLYGHÖJD MSL
Under 4000 m Syrgasutrustning är normalt inte nödvändig men bör användas vid längre tids flygning på höjder mellan 3000 – 4000 m.
4000 m – 7000 m Syrgasutrustning skall alltid användas.
7000 m – 12000 m Flygning utan syrgas på höjd över 7000 är LIVSFARLIGT! Syrgasutrustning med personligt tillpassad mask måste användas. Personer som räknar med att flyga på dessa höjder bör ha genomgått prov i undertryckskammare och skall noggrant ha studerat syrebristens verkan. Nödsyrgasutrustning bör medföras för omedelbar användning.
12000 m + Flygning är endast möjlig med användning av särskild övertrycksutrustning. Flygning med vanlig syrgasutrustning innebär dödsrisk även med tillförsel av 100 % syrgas.
Ovanstående riktlinjer är generella, den personliga påverkan beror på din aktuella kondition, dagsformen med mera.



11. KOMMUNIKATIONER OCH TELEFON Användbara telefonnummer finns i telefonhusvagnen. Idagens mobil täta samhälle så har vi avskaffat Pirtti telefonen. Buss trafikerar sträckan Nikkaluokta – Kiruna. Bussbolaget är Kiruna trafik, tel. (0980) – 141 41 GSM har bra täckning



12. INFORMATION OM KIRUNA 55 km öster om Pirttivuopio ligger Kiruna som är närmsta stad. Kiruna har 23000 invånare och alla nödvändiga faciliteter. Dagar med dåligt flygväder kan man ta sig till Kiruna för shopping eller annat. För skidintresserade finns utmärkta anläggningar inom kommunen, både för längd, tur och utförsåkning. I Folkets Hus, mitt i centrum ligger turistbyrån, där du får massor av tips och idéer samt kartor.
Tips vid dåligt flygväder:
– Goda våfflor på Nikkaluokta turiststation.
– Skidtur mot Kebnekaise Turiststation eller upp en bit längs Vistasdalen.
– Bil eller tåg till Atlantkusten och Narvik. Otroliga naturscenerier väntar längs vägen (heldag).
Jukkasjärvi 10 km öster om Kiruna. Världens största igloo öppen dagligen.
– Kyrkan och stadshuset i Kiruna centrum. Fin arkitektur.
LKAB, världens största underjordsgruva. Kontakta turistbyrån för besök ( ett par timmar).

© 2016 SFK-Kiruna